Исмат Хушевга

Жаноб И.Хушев, бузғунчиликни бас қилинг!  Тушундингизми?
Каримовнинг ”журналист” ”қулоғи”, фитначи   Юсуфнинг сайтида  ”Оқланмаган ишонч қиссаси” мақолангиз эълон қилинганда,  ўшанда сизнинг кимлигингиз анча ошкор бўлган эди.

Шахсан мен ўша мақолангизнинг номидан-ҳали ўқимасдан туриб- ичимда ”ҳа, бу ака ҳам каллакесар Каримовдан зулм  чекибди-да” деган фикрга дастлаб борганман. Бироқ, мақолангизни ўқиб чиқиб, фикрларим сизга нисбатан кескин ўзгарган. Сиз ҳам тулкилик йўлини тутганлардансиз. Ўша мақолангиз номини сиз гўё Каримовдан озор чеккандек номлагансиз. Бу билан гўё ўқувчини ишончига пинҳона кириб олишга  ҳаракат қилгансиз. Мақолангизда эса,  каллакесар, мусулмонлар душмани, яҳудий террорчи Каримовни нуқул ”акам, акам, акам”лагансиз. Ҳукуматда ўтирган бошқа террорчиларни ҳам зимдан кўкларга кўтариб мақтагансиз. Сизнинг бу айёрона, тулки сиёсатингизни бошқалар сезмаган бўлса ҳам шахсан мен аллақачон илғаб улгурганман.  Бу биринчидан.

Иккинчидан, Қирғизистон қирғинини акаларингиз –террорчи Каримов, Москов (террорчи Путинбой)-манфаатларига мос келадиган тарзда тушунтиришга зўр бериб уринмоқдасиз.(“Манқурт бўлиб қолган қирғизлар”  шеърингиз). Бу қирғин сабабларини сиз шеър ёзиб берган МХХ иштонбоғи,  Қуръони каримни ҳақорат қилган анави жирканч  қарақалпақ Абутов деганга ўхшаган тўнка болалар  тушунмаслиги мумкин. Чунки, у аранг 10-синфни тугатган оми бола, бир колхозчи.

Лекин сиз Қирғизистон фожеаси ортида халқаро куфр кучлари-Москов (террорчи Путин), Америка, Исроил режими, Туркистон қонли режимлари хусусан, сионист Каримов, ўриспараст Отунбоевалар турганлигини жуда яхши тушунасиз. Шуни билиб туриб, террорчиларни қанотингиз остида яшириб, айбни  халққа  ағдардингиз. Сизда инсоф, виждон деган нарса борми ўзи!?  Ё сиз ҳам яҳудий, террорчи акангиз Каримов ёрдамида Канадага чиқиб олиб,  бурчакда писиб туриб, топшириқ бажармоқдамисиз?!

———————————————————–

Ismat Xushevga

Janob I.Xushev, buzg‘unchilikni bas qiling! Tushundingizmi?

Karimovning ”jurnalist” ”qulog‘i”, fitnachi   Yusufning saytida ”Oqlanmagan ishonch qissasi” maqolangiz e’lon qilinganda,  o‘shanda sizning kimligingiz ancha oshkor bo‘lgan edi.

Shaxsan men o‘sha maqolangizning nomidan-hali o‘qimasdan turib- ichimda ”ha, bu aka ham kallakesar Karimovdan zulm  chekibdi-da” degan fikrga dastlab borganman. Biroq, maqolangizni o‘qib chiqib, fikrlarim sizga nisbatan keskin o‘zgargan. Siz ham tulkilik yo‘lini tutganlardansiz. O’sha maqolangiz nomini siz go‘yo Karimovdan ozor chekkandek nomlagansiz. Bu bilan go‘yo o‘quvchini ishonchiga pinhona kirib olishga  harakat qilgansiz. Maqolangizda esa,  kallakesar, musulmonlar dushmani, yahudiy terrorchi Karimovni nuqul ”akam, akam, akam”lagansiz. Hukumatda o‘tirgan boshqa terorochilarni ham zimdan ko‘klarga ko‘tarib maqtagansiz. Sizning bu ayyorona, tulki siyosatingizni boshqalar sezmagan bo‘lsa ham shaxsan men allaqachon ilg‘ab ulgurganman.  Bu birinchidan.

Ikkinchidan, Qirg‘iziston qirg‘inini akalaringiz –terrorchi Karimov, Moskov (terrorchi Putinboy)-manfaatlariga mos keladigan tarzda tushuntirishga zo‘r berib  urinmoqdasiz.(“Manqurt bo‘lib qolgan qirg‘izlar” she’ringiz). Bu qirg‘in sabablarini siz she’r yozib bergan MXX ishtonbog‘i,  Qur’oni karimni haqorat qilgan anavi jirkanch  qaraqalpaq Abutov deganga o‘xshagan to‘nka bolalar  tushunmasligi mumkin. Chunki, u arang 10-sinfni tugatgan omi bola, bir kolxozchi.

Lekin siz Qirg‘iziston fojeasi ortida xalqaro kufr kuchlari-Moskov (terrorchi Putin), Amerika, Isroil rejimi, Turkiston qonli rejimlari xususan, sionist Karimov, o‘risparast Otunboevalar turganligini juda yaxshi tushunasiz. Shuni bilib turib, terrorchilarni qanotingiz ostida yashirib, aybni xalqqa ag‘dardingiz. Sizda insof, vijdon degan narsa bormi o‘zi!?  Yo siz ham yahudiy, terrorchi akangiz Karimov yordamida Kanadaga chiqib olib,  burchakda pisib turib, topshiriq bajarmoqdamisiz?!

http://muhojir.wordpress.com/2010/06/26/исмат-хушевга/#more-744

Advertisements

5 Responses to “Исмат Хушевга”

 1. Yadgar Says:

  Bu iflosni yana MXX ishlata boshladi. Buning faktlari urtga chiqmoqda

 2. Ismatning otasi Says:

  Bolangga ko’chadagilar bo’lka deb nom berishgan, kampoq xamirli ovqat qilsang bo’larmidi, xotin!

 3. Ismatning otasi Says:

  Kechagi voqealardan keyin bo’lyatkan o’zgarishlarga qarang-a! Kechagidan ham bugun semirib ketti!

 4. bilag'on akang Says:

  Bu odam ham bo’ri va ham tulki, uni ishga olib boshinga baloni ortiribsan, uka.

 5. o'rtog'ing bo'laman Says:

  Ismatchaning kattaligiga o’lib qoladi-ya kishi, o’z qishloqdagi (Kanadadagi) to’yga bo’yinturuq bilan kepti! Yana echkiday sakraganini qarang, qo’llari bilan ham g’alati harakatlar qib yotibtimi-a? Bu uning IAK akasidan o’rgangan o’yini bo’lsa ajab emas! O’yna, o’yna IAKcha, o’yna, o’yna Ismatcha! Vohoy-vohoy….

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: